top of page

Theraplay

Theraplay is bij uitstek een behandelmethodiek die als doel heeft het basisvertrouwen en de relatie tussen uw kind en u als ouder te verbeteren.

Basisvertrouwen is het gevoel dat je er mag zijn. Dit gevoel ontstaat in de vroege ontwikkeling van kinderen. Als er voldoende tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van een kind aan geborgenheid, verzorging, contact en aandacht, ontwikkelt een kind het gevoel van basisvertrouwen dat later uitgroeit tot zelfvertrouwen. Het gevoel van basisvertrouwen stelt een mens in staat om genegenheid te tonen, troost te zoeken, hulp te vragen, gezonde vriendschappen op te bouwen, adequaat grenzen aan te geven. Het is als het ware gelukt om vanuit de veilige basis van de ouders de wereld te verkennen en te veroveren.

Soms is er sprake van een moeilijke start in het leven van kinderen zoals een lange ziekenhuisopname, een onveilige thuissituatie, afgestaan zijn, verblijf in een kindertehuis, verlies van een dierbare. Hierdoor kan een tekort aan basisvertrouwen ontstaan.

Theraplay is aldus een vorm van ouder-kind psychotherapie, waarbij ouders ondersteund worden in het sensitiever reageren op het kind. Hierdoor wordt de ouder-kind relatie versterkt en verdiept, hetgeen een positieve invloed heeft op het gedrag van het kind. Theraplay is een wetenschappelijk getoetste en effectief bewezen methodiek. Deze therapiemethode richt zich via modeling (therapeut als model voor ouders in het bieden van een veilige basis) op het ervaren van positieve ouder-kind interacties en op het weer overnemen van de controle door de ouder. Het kind kan de controle loslaten nu ouders en de therapeut beschikbaar zijn en zo wordt zijn emotionele ontwikkeling hersteld.

De therapeut begeleidt ouder en kind met:

  • speelse en grappige spelletjes
  • uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en
  • zachte, verzorgende activiteiten.

Door op deze manier met elkaar bezig te zijn ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en om samen plezier en betrouwbaarheid te ervaren. Het helpt het kind om zich veilig, verzorgd en verbonden te voelen en de moeite waard. Het kind leert binnen deze 'speelse' relatie gevoelens te reguleren en open te blijven staan voor contact.

Theraplay is bij uitstek geschikt voor adoptie- en pleegkinderen. Er is dan extra aandacht voor het vormen van nieuwe gehechtheidsrelaties en de impact van (vroegkinderlijk, complex) trauma op de ontwikkeling van het kind. Theraplay speelt in op het interne werkmodel van kinderen zoals 'de wereld is onveilig', 'ik heb niemand nodig', 'ik ben niet de moeite waard', en 'ik ben een slecht kind'.

Bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis wordt gezien dat de mogelijkheid tot ontspanning, contact maken en samen plezier beleven wordt uitgebreid.

Verder lezen: www.theraplay.nl

Op onderstaand filmpje ziet u wat er tijdens Theraplay zoal gebeurt. De theorie die erbij hoort wordt in het Engels uitgelegd.

bottom of page