top of page

Behandelvormen 

Behandeling bestaat meestal uit individuele contacten met het kind in combinatie met oudergesprekken. Dit omdat de problemen van het kind bijna altijd hun weerslag hebben op de overige gezinsleden maar ook omdat het kind de hulp en steun van de ouders nodig heeft om de problemen het hoofd te bieden. 

Er wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken en methodieken, passend bij de problematiek en ontwikkelingsleeftijd van het kind. Dit kan zijn: praten, spelen, tekenen en oefenen met nieuw gedrag. Vaak worden binnen een totale behandeling verschillende behandelvormen geïntegreerd.

Als GZ-psycholoog (BIG) ben ik opgeleid en bevoegd om diagnoses te stellen.

bottom of page