top of page
Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding vindt parallel plaats aan de behandeling van het kind. De frequentie hangt af van de hulpvraag en van de ernst van de problemen. In de ouderbegeleiding wordt stilgestaan bij de hulpvraag, inzichten en oplossingen vanuit de kindtherapie en bespreken we de problemen die u ervaart in de opvoeding van uw kind. We staan stil bij het gedrag van uw kind en de oorzaak daarvan. Wanneer je als ouder meer inzicht hebt in het gedrag van je kind, is het vaak gemakkelijker om de opvoeding op een goede manier vorm te geven. Hierbij wordt ook stilgestaan bij uw reactie als ouder op uw kind en de vaste patronen die binnen uw gezin zichtbaar zijn.

Samen wordt gezocht naar handvatten, naar een aanpak die bij u als ouder en bij uw kind met zijn/haar specifieke eigenschappen werkt. Het doel is dat gedragsproblemen of emotionele problemen van uw kind verminderen.

In het geval van duidelijke beperkingen in de ontwikkeling van een kind, wordt tevens aandacht besteed aan afstemming en acceptatie.

Uitgangspunt is dat ik samen met u de kracht van uw kind en de kracht van uzelf als opvoeder wil vergroten. Een goede samenwerking met u als ouder acht ik van onmiskenbaar belang.

bottom of page