top of page

Tarieven

Veranderingen Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeente is nu verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven.

Tarieven Kinderpraktijk de Bloem

Ik heb een contract met de gemeenten van de regio "Midden-Holland" (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas). Om hier gebruik van te kunnen maken is er een verwijzing nodig van de huisarts/jeugdarts of van het Sociaal Team Jeugd. (Daartoe wendt u zich tot een van de Centra voor Jeugd en Gezin in Gouda.) Voor verdere informatie is het handig om even contact op te nemen. (contactformulier of bellen)

Verder werk ik als vrijgevestigd GZ-psycholoog in de vrij toegankelijke zorg. Dit heeft als nadeel dat u de hulp niet kan declareren maar het heeft ook voordelen;

  • U kunt meteen een afspraak maken zonder verwijsbrief
  • Uw privacy is gewaarborgd
  • We hoeven beide niet te voldoen aan administratieve eisen van de zorgverzekeraar/gemeente
  • Het is flexibel waardoor nog beter maatwerk mogelijk is
  • De zorg is niet woonplaats gebonden, ook aanmeldingen uit andere regio’s steden zijn welkom
  • U krijgt van mij de factuur toegestuurd, die u vervolgens zelf betaalt.
  • Kind sessie en oudergesprek           € 105,00  per sessie (50 min/60 min)
  • Gesprekken op school                     € 105,00   per sessie (60 min)
  • Verslagen                                         € 105,00   per uur
  • Intelligentie-onderzoek                     € 589,00   inclusief verslaglegging en intake- en adviesgesprek

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, materiaal, administratie en overige praktijkkosten.

Telefonische en e-mail behandelconsulten kunnen in rekening worden gebracht al naar gelang de tijdsduur. 

Afspraak verzetten of annuleren

Een afspraak verzetten kan tot 24 uur van te voren, zodat ik deze tijd aan iemand anders kan besteden. U kunt mij bellen of mailen. Als ik de telefoon niet kan aannemen, spreek dan de voicemail in.

Gesprekken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht. U krijgt dan een factuur van 50% van het tarief voor Onvergoed Product (OVP). Ook als u een afspraak vergeet, wordt dit bedrag in rekening gebracht.

Betaalwijze

Na afloop van iedere afspraak krijgt u een factuur toegestuurd per post of mail. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden:

IBAN: NL53KNAB0258 6680 75 t.n.v. Kinderpraktijk de Bloem  

Betalingsvoorwaarden

Kinderpraktijk de Bloem hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de beroepsorganisatie voor psychologen (NIP)

Indien de factuur niet tijdig is voldaan, verstuurt Kinderpraktijk de Bloem een eerste herinnering zonder kosten. Indien een volgende herinnering noodzakelijk is, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien onverhoopt noodzakelijk wordt de tweede herinnering gevolgd door een aanmaning verhoogd met € 30,- kosten. Na een eerste aanmaning kan, na de gestelde termijn van 14 dagen, de vordering in handen gegeven worden van derden waarvan de kosten geheel voor rekening van de cliënt komen.

bottom of page