top of page

Write Junior, Schrijftherapie

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.

Het ‘boek’ dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

Schrijftherapie is geschikt voor getraumatiseerde kinderen. Het kan daarbij gaan om eenmalige ingrijpende gebeurtenissen. Het kan ook gaan om meerdere traumatische gebeurtenissen voor langere tijd, zoals huiselijk geweld of het verlies van meerdere dierbare mensen. De schrijftherapie kan ook worden gebruikt voor een aparte categorie kinderen; kinderen die getraumatiseerd zijn door de problemen van een gezinslid met een psychische stoornis.

WRITEjunior schrijftherapie is:

  • kortdurend
  • aangepast aan de leeftijd van elk kind
  • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
  • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
  • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
  • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
  • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

Lees verder www.writejunior.nl

bottom of page