top of page
Wie ben ik

Mijn naam is Christa Slootjes en ik werk sinds 2018 als Orthopedagoog en GZ-psycholoog (kind en jeugd) in mijn eigen praktijk. Hiervoor was ik vanaf 2004 werkzaam als Orthopedagoog en Gezondheidspsycholoog (kind en jeugd) op een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Ik heb een brede ervaring in diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren en ouderbegeleiding.

Voor deze periode heb ik gewerkt op een medisch kinderdagverblijf (MKD), waar ik veel ervaring heb opgedaan in het behandelen van jonge kinderen met gedrags- en emotionele problemen en de begeleiding van ouders.

Visie

Elk kind is uniek en heeft prachtige eigenschappen en talenten. Ook ervaart elk kind in zijn leven hobbels of zelfs grote hindernissen. Problemen horen bij het leven. Soms zijn ze klein, soms zijn ze groot. Iedereen loopt daar tegenaan. Als het zelfvertrouwen en gevoel van basisveiligheid en competentie in de knel komt, kan de ontwikkeling stagneren. Dan kan professionele behandeling nodig zijn. Het is mijn passie om kinderen en ouders te helpen. Voor mij is elke therapie weer een ontdekkingsreis in de wereld van dit ene kind. Kinderen hebben mijns inziens recht op alle steun die ze nodig hebben om op te groeien tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen. 

Waarom ik voor deze praktijknaam heb gekozen

Naast de verwijzing naar de wijk Bloemendaal, vergelijk ik de ontwikkeling van een kind vaak met de groei van een bloem. Eerst klein, de knop die opengaat waarna steeds meer de kleur en vorm van een bloem zichtbaar wordt.

Je kunt een bloem echter niet laten groeien door er aan te trekken. Door het scheppen van de juiste voorwaarden gaat een bloem pas groeien en bloeien. Ook kun je een tulp niet in een roos veranderen en is iedere bloem, groot of klein, opvallend of minder zichtbaar, in welke kleur dan ook, uniek. Een kind vraagt ook om de juiste voorwaarden om te kunnen groeien. En dat is voor ieder kind weer anders.

Elk kind is uniek en mooi in essentie!

bottom of page