top of page
Voor wie

Aanleiding en oorzaken

In het leven van een kind kunnen dingen gebeuren die zoveel indruk maken dat dit hun ontwikkeling dreigt te stagneren en voor problemen zorgt. Voorbeelden hiervan zijn: echtscheiding, verlies van een dierbaar persoon, gezinsproblematiek, trauma’s door fysiek of seksueel geweld, wonen in een pleeg- of adoptiegezin. Een andere oorzaak kan liggen in de overgang naar een nieuwe levensfase zoals de puberteit. Soms speelt de aanleg van het kind een belangrijke rol, zoals hoog- of minder begaafdheid, temperament of een stoornis in het autistisch spectrum.

Kinderpraktijk de Bloem biedt hulp aan kinderen in de leeftijd van de basisschool en ouders die vragen hebben of problemen ervaren op het gebied van o.a.:

 • Stil en teruggetrokken gedrag of juist sterk claimend gedrag
 • Moeite met gevoelens; angstklachten of boze buien
 • Moeite met slapen
 • Problemen in contact met leeftijdgenoten
 • Somberheid, angsten, piekeren
 • Buikpijn of hoofdpijn, zonder medische oorzaak
 • Ingrijpende ervaringen, zoals echtscheiding, ongeval, ziekte, een sterfgeval of (seksueel) misbruik
 • Niet goed presteren op school, zonder duidelijke oorzaak
 • Hechtingsproblematiek
 • Intelligentieonderzoek
 • Vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis of ADHD
bottom of page